Niet alleen een bijzondere kaart om te geven maar ook nog mooi om neer te zetten als decoratie.

Hij wordt verzonden in een mooie cadeaudoos.

Mattheüs 19:26

Bij God is alles mogelijk

Niet alleen een bijzondere kaart om te geven maar ook nog mooi om neer te zetten als decoratie.

Hij wordt verzonden in een mooie cadeaudoos.

Psalm 27:14

Wacht op de Heere,
Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken.

Niet alleen een bijzondere kaart om te geven maar ook nog mooi om neer te zetten als decoratie.

Hij wordt verzonden in een mooie cadeaudoos.

1 Korinthe 10:12

Daarom, wie denkt te staan,laat hij oppassen dat hij niet valt.

Niet alleen een bijzondere kaart om te geven maar ook nog mooi om neer te zetten als decoratie.

Hij wordt verzonden in een mooie cadeaudoos.

Deuteronomium 31:8

De Heere nu is het Die voor u uit gaat Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.

Niet alleen een bijzondere kaart om te geven maar ook nog mooi om neer te zetten als decoratie.

Hij wordt verzonden in een mooie cadeaudoos.

Johannes 8:12

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei:
Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt,
zal beslist niet in de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven hebben.