Niet alleen een bijzondere kaart om te geven maar ook nog mooi om neer te zetten als decoratie.

Hij wordt verzonden in een mooie cadeaudoos.

Amen

Niet alleen een bijzondere kaart om te geven maar ook nog mooi om neer te zetten als decoratie.

Hij wordt verzonden in een mooie cadeaudoos.

Jij bent goud waard

Niet alleen een bijzondere kaart om te geven maar ook nog mooi om neer te zetten als decoratie.

Hij wordt verzonden in een mooie cadeaudoos.

Geloof hoop en liefde

Niet alleen een bijzondere kaart om te geven maar ook nog mooi om neer te zetten als decoratie.

Hij wordt verzonden in een mooie cadeaudoos.

Mattheüs 19:26

Bij God is alles mogelijk

Niet alleen een bijzondere kaart om te geven maar ook nog mooi om neer te zetten als decoratie.

Hij wordt verzonden in een mooie cadeaudoos.

Opwekking 377

Leer mij volgen zonder vragen

Niet alleen een bijzondere kaart om te geven maar ook nog mooi om neer te zetten als decoratie.

Hij wordt verzonden in een mooie cadeaudoos.

Psalm 27:14

Wacht op de Heere,
Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken.

Niet alleen een bijzondere kaart om te geven maar ook nog mooi om neer te zetten als decoratie.

Hij wordt verzonden in een mooie cadeaudoos.

Deze tekst is vanuit de SV wilt u hem liever HSV geef dat dan aan bij het opmerkingen veld.

1 Petrus 5:7 

Werpt al uw bekommernis op Hem want hij zorgt voor u.

Niet alleen een bijzondere kaart om te geven maar ook nog mooi om neer te zetten als decoratie.

Hij wordt verzonden in een mooie cadeaudoos.

Opwekking 798

Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.

Niet alleen een bijzondere kaart om te geven maar ook nog mooi om neer te zetten als decoratie.

Hij wordt verzonden in een mooie cadeaudoos.

Opwekking 717

Hij is erbij in je beproevingen en zorgen